Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. h.c.   MD DMD MA

Emeka NKENKE

Chirurgie Oromaxilofacială

Viena

PROFIL PROFESIONAL

Prof.Nkenke este profesor și șef al departamentului de Chirurgie Oromaxilofacială laspitalul AKH din Viena, Austria. De asemenea profesează la clinica privată “WienerPrivatklinik” având și propriul cabinet.Pe lângă dubla specializareca medic chirurg și medic stomatolog, el dețineși doctoratul în medicină. Are peste 200de publicații în Pubmed, indicele H al acestuia fiind peste 40.

Prof. Nkenke integrează în practica clinică toate inovațiile relevante pentrubeneficiul pacienților săi. El s-a specializat în planificarea virtuală aoperațiilor și în folosirea de implanturi specifice pacienților. Acestea suntfolosite în special în chirurgia ortognatică, craniofacială și reconstructivă. Prof. Nkenke a fost printre primii care a folosit tehnica “guided surgery” în implantologie.

În paralels-a dedicat studiului metodelor de reconstrucție facială care utilizeazălamboul. Acesta folosește tehnici microchirurgicale care permit reconstrucțiamai simplă a defectelor faciale majore.

Prof. Nkenke se dedică intens de îngrijirea pacienților cu malformații alemandibulei, buzelor și palatului cavității bucale. De douăzeci de ani elefectuează reconstrucții de buze și palat chiar și la nou născuți. Dacă estenecesar poate preleva din propriul os pentru reconstrucția mandibulei.

Prof. Nkenke efectuează rinoplastie și operații în vederea corectăriiretrognatismului la pacienții mai tineri care prezintă aceste afecțiuni.

Pe bazaexperienței vaste cu privire la osteogeneza prin distanțare, acesta poate săobțină rezultate excepționale la pacienții cu retrognatism.

Prof. Nkenke este redactor al revistei “Journal of Cranio-MaxillofacialSurgery” și coredactor al revistei „InternationalJournal of Maxillofacial Surgery”, acestea fiind cele mai renumite reviste din sfera chirurgiei oromaxilofaciale.

El activează și în domeniul educației, fiind profesor șidirector științific al Cursului de Master “Esthetic  Dentistry” la Universitatea de Medicină din Viena. De asemenea, Prof Nkenke susține seminare online din cadrul tuturor temelor domeniului săude activitate.

CURRICULUM VITAE

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Dr. rer. medic. Dr.h.c. Emeka Nkenke, MD, DMD, MA
Aspecte profesionale
2019 - prezent
Redactor al revistei‘Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery’
2014 - prezent
Profesor și medic șefal Departamentului de Chirurgie Oromaxilofacială, Universitatea de Medicină din Viena, Austria
2014
Profesor și medic șefal Departamentului de Chirurgie Oromaxilofacială, Clinica Universitară Martin Luther, Halle-Wittenberg, Halle/Saale, Germania
2009 - 2014
Profesor universitarde Chirurgie Oromaxilofacială, Universitatea din Erlangen-Nuremberg, Germania
2004-2009
Lector de ChirurgieOromaxilofacială, Universitatea din Erlangen-Nuremberg, Germania

PRIORITĂȚI

TratareaOsteonecrozei cu bifosfonați

În ziua de astăzi există numeroase afecțiunicare ar putea necesita adminstrarea de antiresorbtive. Osteoporoza, osteomielita multifocalăcronică recurentă și metastazele osoase ale tumorilor maligne sunt doar câtevaexemple a acestor afecțiuni.Reprezentanți tipici ai bifosfonaților suntFosamax, Bonviva și Zometa. Denosumab (ex Prolia, Xgeva) este o alternativă labifosfonați, dar, din păcate, cu aceleași efecte adverse. Unul dintre cele maiimportante efecte adverse a acestei categorii de medicamente este riscul de adezvolta osteonecroza la nivelul mandibulei și a maxilarului, clinicevidențiate prin fragilitate osoasă, halitoză, durere și acumulare de puroi.Tratamentul acesteiafecțiuni depinde de gradul de extindere al osteonecrozei și de starea generalăde sănătate a pacientului, de prezența sau nu a altor comorbidități. Pe câtposibil se evită intervenția chirurgicală, însă aceasta poate deveni necesarăpentru excizia osului necrozat.

Grefare de os

Pronounced resorption of the jaw (arrow)
Virtual planning of the bone reconstruction procedure
Patient-specific artificial bone block
The artificial bone block does fit in the defect, precisely
The postoperative x-ray shows the bone block fixed to the jaw with two screws
Distraction device installed at an atrophied region of the lower jaw
Distraction procedure increases bone height
Dental implants placed after removal of distraction device
Bridgework is fixed to dental implants

Utilizareaimplanturilor dentare este o abordare foarte eficientă pentru a restitui funcționalitateamasticației. Pierdereadinților poate apărea în cadrul diverselor traumatisme craciofaciale sauboli/traume periodontale. Adesea, după apariția unei traume, se dorește aplicarearapidă a implanturilor pentru a preveni resorbția osoasă. Cu toate acestea,deseori volumul osos este incompatibil cu regiunea în care se doreșteimplantul. În acestcaz se optează pentru procedura de augmentare osoasă. În ziua de astăzi existănumeroase abordări pentru procedura de augmentare osoasă, de aceea selecția seefectuează cu mare rigurozitate. Ca variante de substituțuie osoasă în vedereaacestor proceduri se cunosc înlocuitorii osoși artificiali sau osul autolog. Implanturilepot fi plasate imediat sau după câteva luni, când se produce vindecareagrefelor osoase. În funcție de particularitatea cazului fiecărui pacient, sepot lua în calcul planificarea computerizată și metoda chirurgiei cu implantghidat, fiind variante chirugicale mult mai confortabile pentru pacient. După o perioadă devindecare de aproximativ 3 luni, implanturile vor fi înlocuite cu coroaneartificiale.

Chirurgia despicăturii palatului și a buzei

Naso-alveolar molding device for improving the symmetry of the nose before surgery
Situation after lip closure
Situation after lip closure
Situation after lip closure

De maibine de douăzeci de ani, Prof. Nkenke practică chirugia despicăturii palatuluiși a buzelor. El realizează în mod regulat acest fel de operații în vedereacorectării defectelor. În conceptul terapiei este inclusă și modelareanazo-alveolară. Deobicei, tratamentul chirurgical în vederea reparării defectului buzelor seefectuează până la sfârșitul celei de-a treia luni de viață, în timp ce reparareadefectului de  palat se poate efectuaîncepând cu luna a șasea. La vârsta de aproximativ 11 ani poate fi necesară șigrefarea suplimentară osoasă a fantei alveolare. Pentru aoferi o abordare de tratament cuprinzătoare, Prof Nkenke a instituit o echipainterdisciplinară (medic ORL, logoped, ortodontist, dentist pediatru șipsiholog) alături de care poate face față tuturor problemelor pe care le potîntâmpina atât copiii cu malforația dată, cât și părinții acestora. Prof. Nkenke s-aspecializat de asemenea și în rinoplastie, chirurgie corectivă a buzelor și a maxilarului.

Chirurgie craniofacială

Patient suffering from Crouzon‘s syndrome with pronounced retroposition of the midface
Virtual planning of the position of the internal distraction device
Only the small part for the activation of the distraction device is visible above the ear
Final position of the midface at the end of the distraction period
Unobtrusive facial profile after midfacial distraction
Trigonocephaly is characterized by a triangle-shaped forehead
The treatment is based on the contouring of the bone of the forehead - Typically, surgery is performed at the age of 6 months
The treatment is based on the contouring of the bone of the forehead - Typically, surgery is performed at the age of 6 months
In a 5-year old patient the distance between the eyes istoo wide (hypertelorism)
The surgery is planned, virtually
The surgery combines the correction of the positions of the eyes (light blue and green) and an advancement of a part of the forehead (dark blue; frontoorbital advancement).

Prof. Nkenke tratează malformații craniofaciale, precum craniosinostoza (oxicefalia, plagiocefalia, scafocefalia, trigonocefalia) în cadrul unei echipe interdisciplinare, împreună cu un neurochirurg. În funcție de complexitate, se poate opta pentru efectuarea planificării chirurgicale virtuale și pentru utilizarea ghidurilor chirurgicale de tăiere pentru redimensionarea bolții craniene. Pacienții care suferă de sindrom Apert sau sindrom Crouzon prezintă adesea o interfață hipoplastică ce duce la incapacitatea de a închide complet ochii și probleme cu respirația care uneori pot provoca apnee de somn.  Avansarea interfacială la nivelul LeFort III rezolvă aceste probleme. Prof. Nkenke efectuează în mod regulat planificarea computerizată a acestor intervenții. Este cunoscut faptul că rezultatul cel mai stabil al avansării interfaciale este obținut prin osteogeneză prin distanțare. Prin urmare, Prof Nkenke efectuează acest tip de intervenție chirurgicală cu dispozitive îngropate de distanțare internă care sunt aproape invizibile și nu afectează viața socială a copilului.

Chisturi

The x-ray shows a large cystic defect of the lower jaw with a tooth that cannot erupt
In order to allow spontaneous eruption of the tooth, the cyst is opened up (decompression)
After a few weeks the tooths starts to erupt, spontaneously
After 6 months the cystic defect has reduced in size significantly, while the tooth has found its correct position

Chisturilepot fi cauzate de diverse afecțiuni. Acestea pot fi o consecință a erupțieiîntârziate a dinților, a infecțiilor sau a tumorilor benigne și uneori chiar atumorilor maligne. Prinrecoltarea biopsiilor se poate preciza cu exactitate natura tumorală: benignăsau malignă. În pasul următor, în funcție de dimensiunea chistului se poaterealiza o decomprimare- cistostomie. Această abordare permite regenerareaspontană a oaselor în regiunea chistică și reduce riscul de deteriorare astructurilor adiacente precum dinții sau nervii. Oalternativă este  îndepărtarea completă achistului- cistectomie care ar putea include, de asemenea, umplerea defectuluicu os autolog sau subtituienți osoși. În funcție de situațiaclinică și radiologică a cazului se va alege metoda adecvată de tratament.

Osteogenezăprin distanțare

Adult patient with cleft malformation suffering from an incorrect postion of the upper jaw
Distraction devices installed
Distraction devices are installed within the upper jaw, invisible to the outside
The upper jaw is advanced until the correct position is achieved
After complete healing the distraction devices are removed
As a consequence of trauma to the temporomandibular joints(TMJ) the patient is suffering from a small lower jaw and an open bite
Distraction devices are installed at the ascending ramus of the mandible, bilaterally
Gradually, the ascending ramus is lengthened, bilaterally
At the end of the distraction period the open bite is gone and the mandible has gained a normal size
At the end of the distraction period the open bite is gone and the mandible has gained a normal size

Prof. Nkenke utilizează osteogeneza prin distanțare ca o alternativă la grefa osoasă convențională atunci când un defect osos trebuie corectat. De asemenea, el adoptă această tehnică în chirurgia craniofacială și ortognatică atunci când este nevoie de o avansare pronunțată a maxilarului. În funcție de complexitatea procedurii, Prof Nkenke poate alege planificarea computerizată și dispozitive de distanțare specifice fiecărui pacient.Osteogeneza prin distanțare dă rezultate stabile și evită prelevarea osului din zone chirurgicale suplimentare.

Fracturi faciale

The patient suffers from a fracture of the left orbital floor
For a maximum of precision of the reconstruction of the orbital floor a computerized virtual planning of the surgery is performed and a patient specific titanium plate (arrow) is fabricated that fits in the defect, precisely
Within a few days the patient specific titanium plate is available for the surgery
Based on the computerized planning a precise symmetric reconstruction is achieved

Fracturile oaselor faciale apar de obicei în urma unor traumatisme, în special în timpul unui accident sportiv sau convențional. Acestea apar cel mai frecvent la nivelul mandibulei sau maxilarului. De obicei, tratamentul trebuie instituit cât mai rapid posibil. Acesta include reducția fracturii și stabilizarea acestuia prin plăci și șuruburi din titan. Astăzi, în majoritatea cazurilor, nu este necesară restricționarea deschiderii gurii după operație prin fixarea maxilo-mandibulară. În cazul fracturii podelei orbitale, Prof. Nkenke recomandă utilizarea plăcilor metalice planificate și prefabricate, specifice fiecărui pacient pentru reconstrucție. Prof. Nkenke s-a specializat și în tratarea fracturilor care s-au vindecat inițial incorect și care ulterior necesită o nouă ajustare, precisă.

Implanturidentare

Clinical crown of the lateral incisor lost as a consequence of trauma
Dental implant is placed using the socket shield technique
A provisional artificial crown can be placed on the implant immediately

Implanturile sunt un mod eficient de ancorare a dinților în vederea restabilirii funcției masticatorii. După pierderea dinților în urma traumelor, a bolilor periodontale, riscul de pierdere osoasă trebuie evaluat cu seriozitate, deoarece aceasta va apărea cu siguranță în absența restabilirii funcției masticatorii. Din acest motiv ar trebui pe cât posibil instituirea cât mai rapidă a implanturilor, prevenind astfel resorbția osoasă. Se face o distincție între implantarea imediată, direct după extracția dinților și cea tardivă, după vindecarea compartimentului dintelui. Din păcate, după această procedură, se întâmplă adesea ca pierderea osoasă să progreseze într-o asemenea măsură încât creșterea osoasă este inevitabilă. În ziua de azi există diferite tehnici pentru construirea oaselor. Alegerea tehnicii adecvate depinde de o varietate de factori individuali și necesită multă experiență. Osul propriu al corpului este diferit de materialul substitutiv osos. Implanturile pot fi utilizate simultan pentru constituirea osului, sau doar după ce osul s-a vindecat. Acest timp de vindecare este de obicei între 3 și 6 luni. În funcție de complexitatea defectului osos, o alternativă interesantă este utilizarea de blocuri osoase create computerizat specifice pacienților și inserarea implanturilor într-o manieră ghidată de un șablon. Scopul este de a efectua întregul tratament în așa fel încât să fie cât mai puțin stresant pentru pacient și să fie încheiat rapid.

Osteonecroza asociată medicamentelor

În ziua de azi, diverse medicamente sunt utilizate pentru a influența resorbția și modelarea osoasă într-o mare varietate de boli. Acestea includ osteoporoza, osteomielita cronică și metastazele osoase care rezultă din tumori maligne. Clasicii reprezentanți sunt bifosfonații, precum Fosamax, Bonviva, Zometa și Denosumab  (Prolia, Xgeva). Unul dintre cele mai importante efecte adverse a acestei categorii de medicamente este riscul de a dezvolta osteonecroza la nivelul mandibulei si a maxilarului, clinic evidențiate prin fragilitate osoasă, halitoză, durere și acumulare de puroi. Tratamentul acestei afecțiuni depinde de gradul de extindere al osteonecrozei și de starea generală de sănătate a pacientului, de prezența sau nu a altor comorbidități. Pe cât posibil se evită intervenția chirurgicală, însă aceasta poate deveni necesară pentru excizia osului necrozat.

Chirurgie microvasculară

The patient is suffering from a tumor on the left side of the upper jaw
Removal of the tumor and immediate reconstruction of the maxilla including dental implants with bone from the lower leg(fibula) are planned on3D models
After the reconstruction the dental treatment can start to allow normal chewing as soon as possible
A bar is installed on the implant
Natural looking teeth complete the reconstruction
After removal of the tumor from the mandible the jaw is reconstructed with bone from the lower leg
After a healing period of 3 months the stabilizing metal plates can be removed and dental implants are placed to allow normal chewing

În urma leziunilor,postraumatic sau a tumorilor devine necesară efectuarea operațiilorreconstructive la nivelul capului și al gâtului pentru a restabili defecteleosoase/tisulare. Scopul este de a restabili funcțiile de înghițire, masticațieși vorbire, fără a se evidenția leziuni cicatriciale postterapeutice. Grefele autologe de os sau țesut  pot fi prelevate din diferite regiuni șitransplantate în zona cu defect. De la o anumită dimensiune a grefelor, trebuieutilizată o tehnică microchirurgicală în care țesutul care urmează a fitransplantat este conectat la o ramură a arterei carotide. Prof. Nkenke s-a specializat în acest tip de intervențiichirurgicale în urmă cu două decenii și este capabil să ofere întregul spectrude reconstrucție microvasculară. În cazuri adecvate, acesta foloseșteplanificarea computerizată asistată, șabloanele specifice pacientului și plăcide titan pentru fixarea grefelor transplantate.

Chirurgieperiodontală

Un procent ridicat alpopulației este afectat de inflamația cronică a structurii dintelui.Consecințele acestei afecțiuni sunt: dinți liberi/slăbiți în cavitateaalveolară, dureri și inflamația gingiilor, formarea puroiului. Scopul chirurgiei periodondale este de a remedia inflamația,stabiliza dinții și pe cât posibil reconstrucția osoasă. De obicei, operațiile necesare pot fi efectuate subanestezie locală. Dar dacă este vorba de boli periodontale extinse se recomandăsedarea și anestezie generală.

Chirurgie preprostetică

Distraction device installed at an atrophied region of the lower jaw
Distraction procedure increases bone height
Dental implants placed after removal of distraction device
Bridgework is fixed to dental implants

Implanturile sunt un mod eficient de ancorare adinților în vederea restabilirii funcției masticatorii. După pierderea dințilorîn urma traumelor, a bolilor periodontale, riscul de pierdere osoasă trebuieevaluat cu seriozitate, deoarece aceasta va apărea cu siguranță în absențarestabilirii funcției masticatorii. Din acest motiv ar trebui pe cât posibilinstituirea cât mai rapidă a implanturilor, prevenind astfel resorbția osoasă. Acesta este domeniul chirurgiei periodontale. În ziua de azi, există diferite tehnici pentru construireaoaselor. Alegerea tehnicii adecvate depinde de o varietate de factoriindividuali și necesită multă experiență. Osul propriu al corpului este diferitde materialul susbstitutiv osos. Implanturile pot fi utilizate simultan pentruconstituirea osului, sau doar după ce osul s-a vindecat. Acest timp devindecare este de obicei între 3 și 6 luni. În funcție de complexitateadefectului osos, o alternativă interesantă este utilizarea de blocuri osoasecreate computerizat specific pacienților și inserarea implanturilor într-omanieră ghidată de un șablon. Scopul este de a efectua întregul tratament înașa fel încât să fie cât mai puțin stresant pentru pacient și să fie încheiatrapid.

Chirurgie reconstructivă

The patient is suffering from a tumor on the left side of the upper jaw
Removal of the tumor and immediate reconstruction of the maxilla including dental implants with bone from the lower leg(fibula) are planned on3D models
After the reconstruction the dental treatment can start to allow normal chewing as soon as possible
A bar is installed on the implant
Natural looking teeth complete the reconstruction
After removal of the tumor from the mandible the jaw is reconstructed with bone from the lower leg
After a healing period of 3 months the stabilizing metal plates can be removed and dental implants are placed to allow normal chewing

În urmaleziunilor, postraumatic sau a tumorilor devine necesară efectuarea operațiilorreconstructive la nivelul capului și al gâtului pentru a restabili defecteleosoase sau tisulare. Scopul este de a restabili funcțiile de înghițire,masticație și vorbire, fără a se evidenția leziuni cicatriciale postterapeutice. Grefele autologe de os sau țesut  pot fi prelevate din diferite regiuni șitransplantate în zona cu defect. De la o anumită dimensiune a grefelor, trebuieutilizată o tehnică microchirurgicală în care țesutul care urmează a fitransplantat este conectat la o ramură a arterei carotide. Prof. Nkenke s-aspecializat în acest tip de intervenții chirurgicale în urmă cu două decenii șieste capabil să ofere întregul spectru de reconstrucție microvasculară. Încazuri adecvate, acesta folosește planificarea computerizată asistată,șabloanele specifice pacientului și plăci de titan pentru fixarea grefelortransplantate.

Chirurgia glandelor salivare

Glandelesalivare (glanda parotidă, submandibulară, sublinguală) pot fi afectate dediverse boli. De obicei, pacientul acuză durere, iar clinic se deceleazăinflamație (tumefacție, roșeață, căldură locală). În unelecazuri, tumorile benigne sau maligne pot sta la baza acestor simptome, afecțiuni ce necesită atenție amănunțită. În funcție de situația individuală,Prof. Nkenke va alege conceptul de tratament adecvat (îndepărtareaparțială/totală a glandei în cauză, tratament endoscopic- de preferat).

Chirurgia sinusurilor

The patient is suffering from a chronic sinusitis of the maxilla. As a consequence, only a minimal amount of air (arrow) is present in the sinus
After adequate surgery normal pneumatization of the maxillary is re-established

Sinusulmaxilar este adesea afectat de către infecții din sfera ORL. În funcție decauza infecției, trebuie ales un concept de tratament adecvat. În special,infecțiile dentare care cauzează inflamația sinusurilor trebuie eradicate. Prof Nkenke preferă operațiile endoscopice în tratareainflamației sinusului maxilar.

Sindrom de apnee în somn

The patient is suffering from sleep apnea as a consequence of a reduced width of the posterior airway space (arrow)
After simultaneous advancement of upper and lower jaw (rotation advancement) the width of the posterior airway space (arrow) is increased, significantly, and sleep apnea is gone

Apneeaîn somn este o condiție patologică complexă care poate influența considerabilcalitatea vieții pacientului. Există o varietate de abordări de tratamentprintre care se include un stimulator al nervului hipoglos. Prof. Nkenke oferă un spectru larg de opțiuniterapeutice, cu toate acestea, preferă distanțarea simultană a mandibulei si amaxilarului conform principiului “Rotation-Advancement”. Aceastăintervenție chirurgicală poate fi efectuată la orice vârstă și este una dintrecele mai sigure opțiuni de tratament pentru apneea în somn. Pacienții simt efectul dinprima zi postoperatorie prin reducerea semnificativă a apneei în somn.

Chirurgiacancerului cutanat

Prof.Nkenke este specializat în chirurgia plastică facială, și prin urmare, estecompetent să diagnosticheze și să trateze tumorile benigne și maligne de lanivel cutanat. Scopul este de a îndepărtacomplet formațiunea tumorală cutanată și de a ține cont de esteticapacientului.

Traumatologie

Zygomatic fracture of the left side that also includes the orbital floor
A computerized, virtual planning of the surgery is performed and patient specific titanium plates (arrows) for the reconstruction of the initial situation are fabricated
The patient specific titanium plates allow re-establishing a symmetric situation of the facial bones

Prof. Nkenke oferă întregul spectru de îngrijire pentru traumatismele din zona fețeiși a gâtului. Ori de câte ori este necesar, acesta folosește planificareaasistată computerizat și plăcile de titan specific create pentru pacientfolosite la poziționarea și fixarea corectă a părților osoase. Acest lucru îipermite să obțină cea mai bună precizie în timpul operației.

Chirurgia cancerului bucal

Prof.Nkenke este specializat în tratamentul carcinomului cu celule scuamoase alecavității bucale. Pentru a obține o imagine cuprinzătoare a tratamentului boliise efectuează în primul rând un examen clinic. Ulterior, sunt necesare șimetode imagistice pentru o efectua o imagine completă asupra cazului (radiografii, CT, RMN). Înfuncție de extinderea tumorală se recomandă chimioterapie și/sau radioterapie. Întotdeaunacazul pacientului va fi analizat de către o echipă interdisciplinară formatădin radioterapeut și oncologi pentru a găsi cel mai bun concept de terapie cenu se rezumă neapărat la actul chirurgical. În cazuloperației, scopul este excizarea completă a tumorii maligne, dar în acelașitimp se pune accent pe conservarea funcțiilor de înghițire, masticație șivorbire. Adesea este necesară și îndepărtarea ganglionilor limfatici cervicali(“neck dissection”). Dacă apar defecte osoasesau de țesuri moi, acestea vor fi reconstituite în cadrul aceleiași operații.

Chirurgie Orbitală

The patient suffers from a left eye that is elevated and shows an exophthalmos
The patient suffers from a left eye that is elevated and shows an exophthalmos
A lesion within the orbit (arrow) causes the malposition of the eye (globe)
After the removal of the lesion the correct, symmetric position of the eyes is re-established
After the removal of the lesion the correct, symmetric position of the eyes is re-established

Prof.Nkenke efectuează întregul spectru al chirurgiei orbitale. Aceasta includedecompresia orbitală și intervenția chirurgicală a corectării pleoapelorsuperioare și inferioare (blefaroplastie). Dacă trebuie tratatefracturile cadrului osos al prizei oculare, Prof Nkenke preferă planificareaasistată computerizat a operației și utilizarea plăcilor din titan specificfiecărui pacient care asigură o precizie ridicată în restabilirea stăriiinițiale.

Chirurgie Ortognatică

Deviation of upper and lower jaw to the right
Skeletal situation before surgery
Virtual planning of the new jaw positions
Individual guides for the separation of the bone are fabricated
Individual plates for the fixation of the bone segments in the new position are fabricated
Symmetric alignment of the jaws

Prof Nkenkeoferă întregul spectru al chirurgiei ortognatice care include planificareaintervenției asistată computerizat pentru deplasarea maxilarului, prognosticulrezultatului operației și utilizarea plăcilor de titan specific fiecăruipacient care pot fi considerate astăzi drept standard. Operația se efectuează deregulă sub anestezie generală, iar perioada de spitalizare durează de obiceiîntre 1-4 zile în funcție de complexitatea intervenției.

Chirurgia Articulației Temporomandibulare (ATM)

As a consequence of an accident the patient has developed a bilateral ankylosis of the TMJ (arrows)with the inability of opening the mouth.
The treatment approach is to open up the joint spaces in order to mobilize the lower jaw
Directly after the operation normal mouth opening is possible.
Condylar hyperplasia is characterized by an unilateral overgrowth of the condylar head (arrow)
The treatment requires the removal of the bony overgrowth (arrow)
The patient suffers from severe pain caused by an insufficient total joint replacement of the left TMJ
The artificial joint is removed and a distraction device is installed
The mandible is lengthened on the left side until a stable joint forms
In a final step the major part of the distraction device is removed
After the reconstruction of the left temporomandibular joint the patient did no longer suffer from pain during mouth opening

Prof Nkenkeoferă întregul spectru al chirurgiei articulației temporomandibulare. Înspecial tratează problemele componentelor cartilaginoase ale articulației(discus articularis). De asemenea, aplică terapie adecvată de rigidizare aarticulațiilor temporomandibulare (ankiloza articulatiei temporomandubulare). El este specializat, de asemenea, pe înlocuirea articulației temporomandibularecu endoproteze totale și reconstrucția articulației folosind osteogeneza prindistanțare. Pe cât este posibil, ProfNkenke va folosi tehnici mai puțin invazive precum irigarea articulatieitemporomandibulare (artrocenteză și spălare) și artroscopie.

Măselede minte

The impacted wisdom tooth shows overlap with the inferior alveolar nerve (arrow) - Conventional complete removal is accompanied with an increased risk of damage to the nerve
In order to preserve the inferior alveolar nerve as a first step the clinical crown of the wisdom tooth is removed while the roots remain in place
After a few weeks the remaining part of the tooth erupts in a way that there is only minimal contact to the inferior alveolar nerve (arrow) - Complete removal of the tooth is possible now without the risk of nerve damage

Îndepărtarea în mod complexa măselelor de minte face parte, de asemenea, din spectrul de tratament al ProfNkenke. Scopul acestuia este de a nu deteriora structurile sensibile vecineprecum limba, nervii (nervul alveolar inferior) și rădăcinile dinților. Aiciintervine și tehnica coronectomiei în care extracția măselelor de minte seefectuează în etape. În primul rând se îndepărtează doar coroana dintelui șirizomul rămâne. Drept urmare, rizomul se poate dezvolta din maxilar și poate fiîndepărtat fără riscul suplimentar de deteriorare dacă nu mai este aproape denervi și dinții vecini. Această chirurgie poate fiefectuată sub anestezie locală, sedare sau anestezie generală.

PUBLICAȚII

Lucrăripublicate recent

Zimmermann M, Nkenke E. Approaches to the management of patients in oral and maxillofacial surgery during COVID-19 pandemic. J Craniomaxillofac Surg. 2020 Apr 4. pii: S1010-5182(20)30083-4. doi: 10.1016/j.jcms.2020.03.011. [Epub ahead of print] Review.

Moest T, Schlegel KA, Kesting M, Fenner M, Lutz R, Beck DM, Nkenke E, von Wilmowsky C. A new standardized critical size bone defect model in the pig forehead for comparative testing of bone regeneration materials. Clin Oral Investig. 2019 Aug 15. doi: 10.1007/s00784-019-03020-w. [Epub ahead of print]

von Wilmowsky C, Traxdorf M, Adler W, Neukam FW, Iro H, Nkenke E, Kesting M, Wurm M. Survival benefit for patients treated in a certified head and neck tumor center. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Apr;23(7):2863-2869.

Baran CA, Agaimy A, Wehrhan F, Weber M, Hille V, Brunner K, Wickenhauser C, Siebolts U, Nkenke E, Kesting M, Ries J. MAGE-A expression in oral and laryngeal leukoplakia predicts malignant transformation. Mod Pathol. 2019 Jul;32(8):1068-1081.

Wagner F, Knipfer C, Holzinger D, Ploder O, Nkenke E.28 Webinars for continuing education in oral and maxillofacial surgery: The Austrian experience. J Craniomaxillofac Surg. 2019 Apr;47(4):537-541.

Ries J, Baran C, Wehrhan F, Weber M, Motel C, Kesting M, Nkenke E. The altered expression levels of miR-186, miR-494 and miR-3651 in OSCC tissue vary from those of the whole blood of OSCC patients. Cancer Biomark. 2019;24(1):19-30.

Knipfer C, Wagner F, Knipfer K, Millesi G, Acero J, Hueto JA, Nkenke E. Learners' acceptance of a webinar for continuing medical education. Int J Oral Maxillofac Surg. 2019 Jun;48(6):841-846.

Wurm MC, Hagen J, Nkenke E, Neukam FW, Schlittenbauer T. The fitting accuracy of pre-bend reconstruction plates and their impact on the temporomandibular joint. J Craniomaxillofac Surg. 2019 Jan;47(1):53-59.

Kerker FA, Adler W, Brunner K, Moest T, Wurm MC, Nkenke E, Neukam FW, von Wilmowsky C. Anatomical locations in the oral cavity where surgical resections of oral squamous cell carcinomas are associated with a close or positive margin-a retrospective study. Clin Oral Investig. 2018 May;22(4):1625-1630.

Thiele OC, Kreppel M, Dunsche A, Eckardt AM, Ehrenfeld M, Fleiner B, Gaßling V, Gehrke G, Gerressen M, Gosau M, Gröbe A, Haßfeld S, Heiland M, Hoffmeister B, Hölzle F, Klein C, Krüger M, Kübler AC, Kübler NR, Kuttenberger JJ, Landes C, Lauer G, Martini M, Merholz ET, Mischkowski RA, Al-Nawas B, Nkenke E, Piesold JU, Pradel W, Rasse M, Rachwalski M, Reich RH, Rothamel D, Rustemeyer J, Scheer M, Schliephake H, Schmelzeisen R, Schramm A, Schupp W, Spitzer WJ, Stocker E, Stoll C, Terheyden H, Voigt A, Wagner W, Weingart D, Werkmeister R, Wiltfang J, Ziegler CM, Zöller JE. Current concepts in cleft care: A multicenter analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2018 Apr;46(4):705-708.

Colecția de texte complete

Link către PubMed

CONTACT

Health Service Center
Lazarettgasse 25, 1. Stock
1090 Wien
+43 1 40180 7010

Private Practice
Heimschollegasse 6-8
1130 Wien
+43 660 743 6157

prof@nkenke.at
Mulțumesc!
eșec!