Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. h.c.   MD DMD MA

Emeka NKENKE

ყბა სახის  და პირის ღრუს ქირურგის

ვენა

პროფესიული პროფილი

პროფესორი ნკენკე არის ყბა სახის  დაპირის ღრუს ქირურგის განყოფილების ხელმძღვანელი და პროფესორი  ავსტრიის, ქ. ვენის მთავარ საავადმყოფოში. ის ასევე არის ვინერ პრივატ კლინიკის კონსულტანტიდა დაკავებულია კერძო პრაქტიკით.

პროფესორი ნკენკე ფლობს ორ, როგორც ექიმის, ასევე სტომატოლოგის კვალიფიკაციას.ფლობს დოქტორის ხარისხს თეორიული მეიდიცინის მიმართულებით. პროფესორ ნკენკეს დიდი მიდრეკილებააქვს ინოვაციების მიმართ, პირის ღრუსა და ყბა-სახის ოპერაციების ჩატარებისას. იგი იყენებსუახლეს ტექნოლოგიას მისი პაციენტების სასარგებლოდ. ის არის სპეციალიზირებული ოპერაციებისვირტუალურ დაგეგმვასა და კონკრეტული პაციენტისთვის იმპლანტების გამოყენების სფეროშიორთოგნატიკულ ქირურგიაში, თავის ქალისა და სახის და რეკონსტრუქციულ ქირურგიაში. პროფესორინკენკე იყო პიონერი სტომატოლოგიური იმპლანტაციის ქირურგიაში.

კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა რომ ის ინოვატორია, არის მის მიერ პირველად გამოყენებულიყბის რეკონსტრუქცია სიმსივნის მქონე პაციენტებში. ეს არის მიკროქირურგიული ტექნიკა,რომელიც საშუალებას იძლევა აღდგეს სახის და ყბის ფართო დეფექტები.პროფ. ნკენკეს დიდი წვლილი მიუძღვის ტუჩის ნაპრალისა და სასის ცდომილებების მკურნალობაში.ორი ათწლეულია ის ახორციელებს პირველად (ტუჩისა და სასის დახურვა) და მეორად (ზედაყბის ძვლის პლასტიკა, რინოპლასტიკა, ქვედა ყბის წინ წამოწევა) ოპერაციებს. იგი ასევეახორციელებს დისტრაქციულ ოსტეოგენეზს. პროფ. ნკენკე არის თავის ქალისა და ყბასახის ქირურგიისჟურნალის მთავარი რედაქტორი ისევე როგორც, ყბასახის ქირურგიის საერთაშორისო ჟურნალისგანყოფილების რედაქტორი. იგი ასევე აქტიურადაა ჩართული ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურისსაგანმანათლებლო პროცესში. პროფ. ნკენკე რეგულარულად მართავს ვებინარებს. მას აქვსჩატარებული არაერთი ეროვნული და საერთაშორისო კონგრესი.

გაგრძელება

უნივ. პროფ. მედ. დოქტ. სტომ. მედ. დოქტ. ბუნ. ნეცნ. დოქტ. დამს. დოქტ. ემეკა ნკენკე, მედ. დოქტ. სტომ. მედ. დოქტ. მაგისტრ.
სამუშაო გამოცდილება
2019 - მიმდინარე
თავის ქალისა და ყბასახის ქირურგიის ჟურნალის მთავარი რედაქტორი
2014 - მიმდინარე
ყბა სახის და პირის ღრუს ქირურგის განყოფილების ხელმძღვანელი და პროფესორი  ავსტრიის, ქ.  ვენის მთავარ საავადმყოფოში
2014
ყბა სახის და პირის ღრუს ქირურგის განყოფილების ხელმძღვანელი და პროფესორი  ჰალეს უნივერსიტეტის საავადმყოფოში, გერმანია
2009 - 2014
ყბა სახის და პირის ღრუს ქირურგიის სრული  პროფესორი  ერლანგენ-ნურემბერგის უნივერსიტეტში, გერმანია
2004-2009
ყბა სახის და პირის ღრუს ქირურგიის ასოცირებული  პროფესორი  ერლანგენ-ნურემბერგის უნივერსიტეტში, გერმანია

კლინიკური ინტერესები

ბისფოსფონატთან დაკავშირებული ოსტეონეკროზი

დღესდღეობით არსებობს მრავალი მდგომარეობა რომელსაც შეიძლება დასჭირდეს ანტირეზონანსული მედიკამენტების მიღება. მაგალითად ოსტეოპოროზი, ქრონიკული მორეციდივე მულტიფოკალური ოსტეომიელიტი და ავთვისებიანი სიმსივნეების ძვლის მეტასტაზები. ტამბურინი მედიკამენტების ტიპიური მაგალითებია დენოსუმაბი (მაგ. Prolia, Xgeva) ან ბისფოსფონატები (მაგ Fosamax, Bonviva, Zometa). მნიშვნელოვანი არასასურველი ეფექტია ყბის ოსტეონეკროზის განვითარება რომელიც ხასიათდება მოშიშვლებული ძვლით, ჰალიტუსით,  ტკივილითა და ჩირქის წარმოქმნით  მისი მკურნალობა დამოკიდებულია ოსტეოპოროზის ზომაზე და პაციენტის ზოგად ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. როდესაც ეს შესაძლებელია, გამოიყენება კონსერვატიული მკურნალობა, რაც საშუალებას მოგვცემს თავიდან ავიცილოთ ქირურგიული ჩარევა. მიუხედავად ამისა, ზოგჯერ აუცილებელია ნეკროზული ძვლის ამოღება.

ძვლის ტრანსპლანტაცია

Pronounced resorption of the jaw (arrow)
Virtual planning of the bone reconstruction procedure
Patient-specific artificial bone block
The artificial bone block does fit in the defect, precisely
The postoperative x-ray shows the bone block fixed to the jaw with two screws
Distraction device installed at an atrophied region of the lower jaw
Distraction procedure increases bone height
Dental implants placed after removal of distraction device
Bridgework is fixed to dental implants

სტომატოლოგიური იმპლანტების ჩასმასაღეჭი ფუნქციის აღდგენის საკმაოდ ეფექტური მიდგომაა. ტრავმის გამო შესაძლებელია კბილებისდაკარგვა, პერიოდონტალური დაავადება ან ტრავმა. ტრავმის მიღების შემთხვევაში, განსაკუთრებითმნიშვნელოვანია იმპლანტის დაუყოვნებლივ ტრანსპლანტაცია, რათა თავიდან ავიცილოთ ძვლისრეზორბცია. მიუხედავად ამისა, კბილის მოცულობა ხშირად არაადექვატურია იმ რეგიონებში,სადაც საჭიროა იმპლანტაცია. ასეთ შემთხვევებში, იმპლანტის მოსათავსელად საჭირო ხდებაძვლის გადიდების პროცედურა.დღესდღეობით ძვლის აუგმენტაციის უამრავისხვადასხვა მიდგომა არსებობს, რომელთა არჩევა საკმაოდ საფრთხილოა. პროცედურების დროსშეიძლება შეირჩეს ავტოგენური ძავლი ან ძვლის ხელოვნური შემცვლელი. იმპლანტების ჩასმაშესაძლებელია დაუყოვნებლივ, ან ძვლის იმპლანტის შეხორცებიდან რამდენიმე თვეში. კონკრეტული პაციენტის შემთხვევიდანგამომდინარე ასევე გათვალისწინებულია იმპლანტაციის კომპიუტერულ დაგეგმვა და განხორციელება,რათა ოპერაციის ეს სახეობა პაციენტისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გახდეს.მკურნალობიდანდაახლოებით 3 თვის შემდგომ იმლანტები აღდგება ხელოვნური გვირგვინებით.

კურდღლის ტუჩისა და სასის ქირურგია

Naso-alveolar molding device for improving the symmetry of the nose before surgery
Situation after lip closure
Situation after lip closure
Situation after lip closure

უკვე მეორე ათწლეულია რაც პროფესორი ნკენკე ატარებს კურდღლის ტუჩისა და სასის ქირურგიულ ოპერაციებს. ის რეგულარულ საფუძველზე ახდენს ტუჩის და სასის დახურვას. მკურნალობის კონცეფცია ითვალისწინებს ნაზო-ალვეოლურ ჩამოსხმას. როგორც წესი, ტუჩის აღდგენა ხდება მესამე თვის ბოლოს, მაშინ, როდესაც სასის აღდგენა შეიძლება დაიწყოს მე-6 თვიდან. დაახლოებით 11 წლის ასაკში, შესაძლოა საჭირო გახდეს ალვეოლური ჭრილის დამატებითი ძვლის პლასტიკა. მკურნალობის კომპლექსური მიდგომის უზრუნველსაყოფად, პროფესორმა ნკენკემ შექმნა ინტერდისციპლინარული გუნდი (ოტორინოლარინგოლოგი, მეტყველების პათოლოგი, ორთოდონტი, პედიატრიული სტომატოლოგი, ფსიქოლოგი), რომელსაც შეუძლია გაუმკლავდეს ყველა იმ საკითხს, რასაც შეიძლება გადააწყდნენ ბავშვები და მათი მშობლები მოცემულ დეფორმაციასთან დაკავშირებით. პროფესორი ნკენკე ასევე კვალიფიცირებულია მეორეხარისხოვანი აღდგენების მიმართულებით, რომელიც მოიცავს რინოპლასტიკას, ტუჩების კორექციას და ზედა ყბის წინ წამოწევას.

თავის ქალისა და სახის ქირურგია

Patient suffering from Crouzon‘s syndrome with pronounced retroposition of the midface
Virtual planning of the position of the internal distraction device
Only the small part for the activation of the distraction device is visible above the ear
Final position of the midface at the end of the distraction period
Unobtrusive facial profile after midfacial distraction
Trigonocephaly is characterized by a triangle-shaped forehead
The treatment is based on the contouring of the bone of the forehead - Typically, surgery is performed at the age of 6 months
The treatment is based on the contouring of the bone of the forehead - Typically, surgery is performed at the age of 6 months
In a 5-year old patient the distance between the eyes istoo wide (hypertelorism)
The surgery is planned, virtually
The surgery combines the correction of the positions of the eyes (light blue and green) and an advancement of a part of the forehead (dark blue; frontoorbital advancement).

პროფესორი ნკენკე ინტერდისციპლინარულგუნდთან და ნეიროქირურგთან ერთად მკურნალობს თავის ქალისა და სახის დეფორმაციებს (მაგ.ოქსიცეფალია, პლაგიოფიპალია, სკაფოცეფალია, ტრიგონოცეფალია). სირთულიდან გამომდინარეიგი ირჩევს ვირტუალურ ქირურგიულ დაგეგმვასა და ქირურგიული რეზექციის საშუალებებს კრანიალურითაღის ფორმის შესაცვლელად. პაციენტები, რომლებსაც გააჩნიათM. Apert -სა და M. Crouzon-ის სიდრომი, აქვთ ჰიპოპლასტიური შუა სახე, რაც აფერხებსთვალების სრულად დახურვას და იწვევს სუნთქვის გაძნელებას, რაც ზოგჯერ ძილში აპნოესგამომწვევია. შუასახის ამაღლება  LeFort III დონეზე ამ საკითხისგადამწყვეტია. პროფ. ნკენკე ატარებს კომპიუტერული ჩარევების დაგეგმვას რეგულარულად.კარგად არის ცნობილი, რომ ყველაზე სტაბილური შედეგი მიიღწევა დისტრაქციული ოსტეოგენეზით.მაშასადამე, პროფ. ნკენკე ამგვარ ქირურგიულ ოპერაციებს ატარებს ღრმა შიდა დისტრაქციულიმოწყობილობებით, რომლებიც თითქმის უხილავია და არ აფერხებს ბავშვის სოციალურ აქტივობას.

კისტები

The x-ray shows a large cystic defect of the lower jaw with a tooth that cannot erupt
In order to allow spontaneous eruption of the tooth, the cyst is opened up (decompression)
After a few weeks the tooths starts to erupt, spontaneously
After 6 months the cystic defect has reduced in size significantly, while the tooth has found its correct position

კისტის გამომწვევი შეიძლება იყოს სხვადასხვა პირობა.ეს კისტები შეიძლება გაჩნდეს კბილის იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდება კბილის დროული ამოღება,ინფექცია ან კეთილთვისებიანი, ზოგჯერ კი ავთვისებიანი სიმსივნის შედეგი. ბიოფსიის შემდგომუნდა გამოირიცხოს კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი სიმსივნე. შემდეგი ეტაპი დამოკიდებულიაკისტის ზომაზე, რის შემდგომაც ჩატარდება კისტის დეკომპრესია (ცისტოსტომია). ეს მიდგომასაშუალებას იძლევა მოხდეს კისტოზური დაზიანების სპონტანური ძვლოვანი რეგენერაცია დამიმდებარე სტრუქტურების, მაგალითად კბილების ან ნერვების დაზიანებას მინიმუმამდე ამცირებს.ალტერნატიულ საშუალებას წარმოადგენს კისტის სრული ამოღება (ცისტექტომია), რომელიც ასევეშეიცავს დეფექტის შევსებას აუტოგენური ძვლის ან ძვლის შემცვლელებით. ინდივიდუალურიშემთხვევის კლინიკური და რენტგენოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, შეირჩევა მკურნალობისკონცეფცია.

დისტრაქციული ოსტეოგენეზი

Adult patient with cleft malformation suffering from an incorrect postion of the upper jaw
Distraction devices installed
Distraction devices are installed within the upper jaw, invisible to the outside
The upper jaw is advanced until the correct position is achieved
After complete healing the distraction devices are removed
As a consequence of trauma to the temporomandibular joints(TMJ) the patient is suffering from a small lower jaw and an open bite
Distraction devices are installed at the ascending ramus of the mandible, bilaterally
Gradually, the ascending ramus is lengthened, bilaterally
At the end of the distraction period the open bite is gone and the mandible has gained a normal size
At the end of the distraction period the open bite is gone and the mandible has gained a normal size

პროფ. ნკენკე დისტრაქციულ ოსტეოგენეზსს იყენებს როგორცძვლის პირობით ალტერნატიული გადანერგვის საშუალებას, როდესაც საჭიროა ძვლის დეფექტისამოვსება. იგი ამ ტექნიკას ასევე იყენებს თავის ქალისა და სახისა და  ორთოდონტიულ ქირურგიაში, როდესაც საჭიროა ზედა ყბისწამოწევა. პროცედურის სირთულიდან გამომდინარე, პროფ. ნკენკე იყენებს კომპიუტერულ დაგეგმვასან პაციენტისთვის სპეციალურად შერჩეულ დისტრაქციულ მოწყობილობას. დისტრაქციული ოსტეოგენეზიიძლევა სტაბილურ შედეგებს და ავიდან აიცილებს ძვლის ამოღებას დამატებითი ქირურგიულიმონაკვეთებიდან.

სახის მოტეხილობა

The patient suffers from a fracture of the left orbital floor
For a maximum of precision of the reconstruction of the orbital floor a computerized virtual planning of the surgery is performed and a patient specific titanium plate (arrow) is fabricated that fits in the defect, precisely
Within a few days the patient specific titanium plate is available for the surgery
Based on the computerized planning a precise symmetric reconstruction is achieved

სახის ძვლის მოტეხილობა ტიპიურიატრავმის დროს განსაკუთრებით მათთვის, ვინც დაკავებულია სპორტით ან შემთხვევით დაეცემა.მოტეხილობამ შეიძლება დააზიანოს როგორც ქვედა, ასევე ზედა ყბა. როგორც წესი რეკომენდირებულიადაუყოვნებლივი მკურნალობა, რომელიც მოიცავს დაზიანების არეალის შემცირებასა და მისსტაბილიზირებას ტიტანის ფირფიტების და ხრახნების საშუალებით. ხშირ შემთხვევაში, დღესდღეობით,არ არის საჭირო პირის გაღების შეზღუდვა მაქსიალურ-მანდაბულური ფიქსაციის ოპერაციისშემდეგ.ორბიტალური ღრუს მოტეხილობის შემთხვევაშიპროფ. ნკენკე გვირჩევს რეკონსტრუქციისთვის გამოვიყენოთ ინდივიდუალურად შერჩეული. წინასწარდამზადებული, პაციენტისთვის სპეციალურად მორგებული ლითონის ფირფიტები. თუ მოტეხილობისმკურნალობა მიმდინარეობს არაადქევატურ პოზიციაზე იმის გამო რომ არ იყო შესაძლებლობამისი ადექვატურად მკურნალობისა, პროფ. ნკენკე მზად არის შეასწოროს ყბის ფორმა და დაუბრუნოსმას ის პოზიცია, რომლითაც პაციენტს შეეძლება ნორმალურად ღეჭვა.

კბილის იმპლანტაცია

Clinical crown of the lateral incisor lost as a consequence of trauma
Dental implant is placed using the socket shield technique
A provisional artificial crown can be placed on the implant immediately

კბილის იმპლანტის ჩასმა ძალიან ეფექტურიმიდგომაა ღეჭვის ფუნცქციის აღსადგენად. ტრავმის გამო შესაძლებელია კბილებისდაკარგვა, პერიოდონტალური დაავადება ან ტრავმა. ტრავმის მიღების შემთხვევაში, განსაკუთრებითმნიშვნელოვანია იმპლანტის დაუყოვნებლივ ტრანსპლანტაცია, რათა თავიდან ავიცილოთ ძვლისრეზორბცია. მიუხედავად ამისა, კბილის მოცულობა ხშირად არაადექვატურია იმ რეგიონებში,სადაც საჭიროა იმპლანტაცია. ასეთ შემთხვევებში, იმპლანტის მოსათავსელად საჭირო ხდებაძვლის აუგმენტაციის პროცედურა.დღესდღეობით ძვლის აუგმენტაციის უამრავისხვადასხვა მიდგომა არსებობს, რომელთა არჩევა საკმაოდ საფრთხილოა. პროცედურების დროსშეიძლება შეირჩეს აუტოგენური ძვლის ან ძვლის ხელოვნური შემცვლელი. იმპლანტების ჩასმაშესაძლებელია დაუყოვნებლივ, ან ძვლის იმპლანრის შეხორცებიდან რამდენიმე თვეში. კონკრეტული პაციენტის შემთხვევიდანგამომდინარე ასევე აზრი აქვს იმპლანტაციის კომპიუტერულ დაგეგმვასა და განხორციელებას,რათა ოპერაციის ეს სახეობა პაციენტისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გახდეს.მკურნალობიდანდაახლოებით 3 თვის შემდგომ იმლანტები აღდგება ხელოვნური გვირგვინებით.

მედიკამენტებთან დაკავშირებული ოსტეონეკროზი

დღესდღეობით არსებობს მრავალი მდგომარეობა რომელსაც შეიძლება დასჭირდეს ანტირეზონანსულიმედიკამენტების მიღება. მაგალითად ოსტეოპოროზი, ქრონიკული მორეციდივე მულტიფოკალურიოსტეომიელიტი და ავთვისებიანი სიმსივნეების ძვლის მეტასტაზები.  მედიკამენტების ტიპიური მაგალითებია დენოსუმაბი(მაგ. Prolia, Xgeva) ან ბისფოსფონატები (მაგ Fosamax,Bonviva, Zometa).მნიშვნელოვანი არასასურველი ეფექტია ყბის ოსტეონეკროზისგანვითარება რომელიც ხასიათდება მოშიშვლებული ძვლით, ჰალიტუსით,  ტკივილითა და ჩირქის წარმოქმნით  მისი მკურნალობა დამოკიდებულია ოსტეოპოროზის ზომაზედა პაციენტის ზოგად ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. როდესაც ეს შესაძლებელია გამოიყენებაკონსერვატიული მკურნალობა, რაც საშუალებას მოგვცემს თავიდან ავიცილოთ ქირურგიული ჩარევა.მიუხედავად ამისა ზოგჯერ აუცილებელია ნეკროზული ძვლის ამოღება.

კაპილარული ქირურგია

The patient is suffering from a tumor on the left side of the upper jaw
Removal of the tumor and immediate reconstruction of the maxilla including dental implants with bone from the lower leg(fibula) are planned on3D models
After the reconstruction the dental treatment can start to allow normal chewing as soon as possible
A bar is installed on the implant
Natural looking teeth complete the reconstruction
After removal of the tumor from the mandible the jaw is reconstructed with bone from the lower leg
After a healing period of 3 months the stabilizing metal plates can be removed and dental implants are placed to allow normal chewing

თავისა და კისრის რეკონსტრუქციულიოპერაციები ტარდება ტრავმისგან ან სიმსივნისგან გამოწვეული ძვლოვანი და/ან რბილი ქსოვილებისდეფექტების დაფარვის მიზნით. მიზანს წარმოადგენს ფუნქციის (საუბრის, ღეჭვის, ყლაპვის)აღდგენა და სახის მისაღები შესახედაობის შენარჩუნება. ძვლის და რბილი ქსოვილის სხვადასხვატრანსპლანტის აღება შესაძლებელია სხეულის სხვადასხვა რეგიონიდან, რითაც შესაძლებელიგახდება დეფექტის აღდგენა. ზოგჯერ თავისუფალი ადგილების ამოვსება საჭიროებს კაპილარულქირურგიას, რათა მოხდეს მონაკვეთების დამოუკიდებელი ვასკულარიზაციის უზრუნველყოფა. პროფ. ნკენკე სპეციალიზირებულია ქირურგიის ამ მიმართულებით და სიამოვნებით მოახდენს ოპერაციებისდა პაციენტებისთვის კონკრენტული იმპლანტაციის შესაბამის დაგეგმვას რათა მიღწიოს დეფექტისწარმოქმნამდე მაქსიმალური შედეგის მიღება.

პერიოდონტალური ქირურგია

მოსახლეობის კონკრეტული პროცენტიმიდრეკილია ბუნებრივი კბილის გარშემო ქრონიკული ინფექციის შედეგად ძვლის რეზორბციისწარმოქმნისაკენ. პაციენტებს ტიპიურად აქვთ მოძრავი კბილის, ტკივილის, ღრძილების შესიებისადა ჩირქის წარმოქმნის პრობლემა. პერიოდონტალური ქირურგიის მიზანია ინფექციის ალაგებადა ძვლის რეკონსტრუქცია კბილების სტაბილურობის აღსადგენად.დაავადებისსირთულიდან გამომდინარე, ოპერაცია შეიძლება ჩატარდეს ადგილობრივი ანესთეზიით. თუ არსებობსზოგადი გამოხატული ინფექცია, რეკომენდებულია საერთო ანესთეზია.

პრეპროთეზული ქირურგია

Distraction device installed at an atrophied region of the lower jaw
Distraction procedure increases bone height
Dental implants placed after removal of distraction device
Bridgework is fixed to dental implants

სტომატოლოგიური იმპლანტების ჩასმასაღეჭი ფუნქციის აღდგენის საკმაოდ ეფექტური მიდგომაა. თუმცა, ზოგჯერ ძვლის მოცულობაარაადექვატური აღმოჩნდებაა იმპლანტების ჩასმისათვის იმ ადგილას, სადაც ეს საჭიროა.ასეთ შემთხვევებში, იმპლანტის მოსათავსელად საჭირო ხდება ძვლის აუგმენტაციის პროცედურა.დღესდღეობით ძვლის აუგმენტაციის უამრავისხვადასხვა მიდგომა არსებობს, რომელთა არჩევა საკმაოდ საფრთხილოა. პროცედურების დროსშეიძლება შეირჩეს აუტოგენური ძვალი ან ძვლის ხელოვნური შემცვლელი. იმპლანტების ჩასმაშესაძლებელია დაუყოვნებლივ, ან ძვლის იმპლანტის შეხორცებიდან რამდენიმე თვეში. კონკრეტული პაციენტის შემთხვევიდანგამომდინარე ასევე აზრი აქვს იმპლანტაციის კომპიუტერულ დაგეგმვასა და განხორციელებას,რათა ოპერაციის ეს სახეობა პაციენტისთვის მაქსიმალურად კომფორტული გახდეს.მკურნალობიდანდაახლოებით 3 თვის შემდგომ იმლანტები აღდგება ხელოვნური გვირგვინებით.

რეკონსტრუქციული ქირურგია

The patient is suffering from a tumor on the left side of the upper jaw
Removal of the tumor and immediate reconstruction of the maxilla including dental implants with bone from the lower leg(fibula) are planned on3D models
After the reconstruction the dental treatment can start to allow normal chewing as soon as possible
A bar is installed on the implant
Natural looking teeth complete the reconstruction
After removal of the tumor from the mandible the jaw is reconstructed with bone from the lower leg
After a healing period of 3 months the stabilizing metal plates can be removed and dental implants are placed to allow normal chewing

თავისა და კისრის რეკონსტრუქციულიოპერაციები ტარდება ტრავმისან ან სიმსივნისგან გამოწვეული ძვლოვანი და/ან რბილი ქსოვილებისდეფექტების დაფარვის მიზნით. მიზანს წარმოადგენს ფუნქციის (საუბრის, ეჭვის, ყლაპვის)აღდგენა და სახის მისაღები შესახედაობა. სხვადასხვა ძვლის და რბილი ქსოვილის ტრანსპლანტისაღება შესაძლებელია სხეულის სხვადასხვა რეგიონიდან, რითაც შესაძლებელი გახდება დეფექტისაღდგენა. ზოგჯერ თავისუფალი ადგილების ამოვსება საჭიროებს კაპილარულ ქირურგიას, რათამოხდეს მონაკვეთების დამოუკიდებელი ვასკულარიზაციის უზრუნველყოფა. პროფ.ნკენკე სპეციალიზირებულია ქირურგიის ამ მიმართულებით და სიამოვნებით მოახდენს ოპერაციებისდა პაციენტებისთვის კონკრენტული იმპლანტაციის შესაბამის დაგეგმვას რათა მიღწიოს დეფექტისწარმოქმნამდე მაქსიმალური შედეგის მიღება.

სანერწყვე ჯირკვლის ქირურგია

სანერწყვე ჯირკვლებს (ყურისქვეშა ჯირკვალი, ქვედა ყბისქვეშაჯირკვალი, ენისქვეშა ჯირკვალი) შესაძლოა სხვადასხვაგვარი პრობლემა წარმოექმნას. პაციენტსგანსაკუთრებით შესაძლოა აწუხებდეს ტკივილი და ყლაპვის სირთულე. ასევე შესაძლოა კეთილთვისებიანიდა ავთვისებიანი სიმსივნის არსებობა, რაც მეტად ყურადსაღებია. პაციენტის მდგომარეობისსიმძიმიდან გამომდინარე პროფ. ნკენკე მზადაა გასწიოს ადეკვატური დახმარება, რომლისდროსაც შეიძლება გამოყენებული იქნას ენდოსკოპიური პროცედურა, ან საჭირო გახდეს ჯირკვლისნაწილობრივი ან სრული ამოღება.

სინუსის ქირურგია

The patient is suffering from a chronic sinusitis of the maxilla. As a consequence, only a minimal amount of air (arrow) is present in the sinus
After adequate surgery normal pneumatization of the maxillary is re-established

ზედა ყბის სინუსი ხშირად ხვდება ინფექციის ქვეშ. ინფექციისმიზეზიდან გამომდინარე ამ პრობლემის ალაგების სხვადასხვა მიდგომა არსებობს. განსაკუთრებითაუცილებელია გამორიცხოს ინფექციის სტომატოლოგიური მიზეზები. პროფესორ ნკენკეს მდგომარეობისმიხედვით შეუძლია ენდოსკოპიური ოპერაციის ჩატარება, ან სხვა მიდგომის შერჩევა.

აპნოეს შეტევეები ძილში

The patient is suffering from sleep apnea as a consequence of a reduced width of the posterior airway space (arrow)
After simultaneous advancement of upper and lower jaw (rotation advancement) the width of the posterior airway space (arrow) is increased, significantly, and sleep apnea is gone

აპნოეს შემთხვევები ძილში საკმაოდ რთული მდგომარეობაა,რაც სიცოცხლის ხარისხზე სერიოზულ გავლენას ახდენს. არსებობს მკურნალობის სხვადასხვაგზა, რომელიც ასევე მოიცავს ჰიპოგლოსალური ნერვის სტიმულირებას. პროფ. ნკენკე მკურნალობისსხვადასხვა მიდგომას გვთავაზობს, მაგრამ განსაკუთრებით ხაზს უსვამს ყბის ბიმაქსილარულწამოწევას როტაციული ამაღლების გზით. ოპერაციის ეს სახეობა ტარდება ნებისმიერ ასაკშიდა აპნოეს მკურნალობის  ერთ-ერთი ყველაზე უსარფთხოგზაა. ოპერაციის შემდგომ პაციენტები დაუყოვნებლივ შეიგრძნობენ ეფექტს რადგან აპნოესშემთხვევები ნულამდე დადის.

კანის კიბოს ქირურგია

პროფესორინკენკე სპეციალიზირებულია სახის ესთეტიური ქირურგიის მიმართულებით და მაშასადამე შეუძლიაჩაატაროს კანის კიბოს ოპერაციები. მიზანს წარმოადგენს სიმსივნის სრულად ალაგენა დასახის მისაღები მდგომარეობის შენარჩუნება. სისმივნისზომიდან და ნაწიბურების წარმოქმნისადმი პაციენტის ინდივიდუალური მიდრეკილებიდან გამომდინარე,შესაძლოა საჭირო გახდეს ხელმეორე ოპერაცა.

ტრავმატოლოგია

Zygomatic fracture of the left side that also includes the orbital floor
A computerized, virtual planning of the surgery is performed and patient specific titanium plates (arrows) for the reconstruction of the initial situation are fabricated
The patient specific titanium plates allow re-establishing a symmetric situation of the facial bones

პროფ. ნკენკე გვთავაზობს თავისა დაკისრის ტრავმების მკურნალობის სრულ სპექტრს. საჭიროების შემთხვევაში მოხდება ოპერაციისვირტუალური დაგეგმვა და მოტეხილობის უმაღლესი ხარისხის უზრუნველსაყოფად პაციენტისთვისდამზადდება სპეციალური იმპლანტები. ტრავმისსიმძიმიდან გამომდინარე ზოგჯერ საჭირო ხდება მეორე რეკონსტრუქციული ჩარევა, რომელიცმოიცავს ნაწიბურის შესწორებას, რინოპლასტიკას ან რბილი ქსოვილის აუგმენტაციას.

პირის ღრუს კიბოს ქირურგია

პროფ. ნკენკე პირის ღრუს კიბოს კომპლექსურმკურნალობას გვთავაზობს. თავდაპირველად, კლინიკური გამოკვლევების, კტ-სა და მრტ-ს სკანირებისსაფუძველზე იგეგმება მკურნალობა და თანხმდება პაციენტთან. რთულ შემთხვევებში, მკურნალობამოითხოვს ონკოლოგის, და/ან რადიოთერაპევტის ინტერდისციპლინარულ ჩართვას.ოპერაციის მიზანია სიმსივნის სრულადამოღება და ამავდროულად ფუნქციების (ღეჭვა, საუბარი, ყლაპვა) სრული შენარჩუნებაშესაძლებელია ძვლის ან რბილი ქსოვილისაღდგენა დაუყონებლივ. ეს პროცედურა შესაძლებელია მოიცავდეს თავისუფალი ადგილების ამოვსებისოპერაციას.ოპერაციაროგორც წესი მოითხოვს საერთო ანესთეზიას და პაციენტის სტაციონარში დარჩენის პერიოდიარის ცვალებადი.

თვალის ბუდის ქირურგია

The patient suffers from a left eye that is elevated and shows an exophthalmos
The patient suffers from a left eye that is elevated and shows an exophthalmos
A lesion within the orbit (arrow) causes the malposition of the eye (globe)
After the removal of the lesion the correct, symmetric position of the eyes is re-established
After the removal of the lesion the correct, symmetric position of the eyes is re-established

პროფ. ნკენკე გვთავაზობს თვალის ბუდისქირურგიის სრულ სპექტრს, მათ შორის ორბიტალურ დეკომპრესიას და ასევე ახორციელებს ზედადა ქვედა თვალის გუგის ბლეფაროპლასტიკას.ორბიტალურიბუდის მოტეხილობის შემთხვევაში პროფ. ნკენკე რეკომენდაციას უწევს პაციენტისთვის სპეციალურადინდივიდუალურად დაგეგმილ, დამზადებულ ლითონის ფირფიტების ჩასმას.

ქირურგიული ორთოდონტია

Deviation of upper and lower jaw to the right
Skeletal situation before surgery
Virtual planning of the new jaw positions
Individual guides for the separation of the bone are fabricated
Individual plates for the fixation of the bone segments in the new position are fabricated
Symmetric alignment of the jaws

პროფ. ნკენკე ქირურგიული ორთოდონტიისსრულ სპექტრს გვთავაზობს, რომელიც მოიცავს ოპეაციის ვირტუალურ დაგეგმვას და ქირურგიულიჩარევის შედეგის სიმულაციას. ახალ პოზიციაზე ყბის ფიქსაცია შესაძლებელია განხორციელდესპაციენტისთვის სპეციალურად დამზადებული ლითონის ფირფიტებით.როგორცწესი ოპერაცია ტარდება საერთო ანესთეზიით. პაციენტის სტაციონარში გაჩერების პერიოდიმოიცავს 1-დან 4 დღეს, ოპერაციის სირთულიდან გამომდინარე.

საფეთქლისა და ქვედა ყბის სახსრის (TMJ) ქირურგია

As a consequence of an accident the patient has developed a bilateral ankylosis of the TMJ (arrows)with the inability of opening the mouth.
The treatment approach is to open up the joint spaces in order to mobilize the lower jaw
Directly after the operation normal mouth opening is possible.
Condylar hyperplasia is characterized by an unilateral overgrowth of the condylar head (arrow)
The treatment requires the removal of the bony overgrowth (arrow)
The patient suffers from severe pain caused by an insufficient total joint replacement of the left TMJ
The artificial joint is removed and a distraction device is installed
The mandible is lengthened on the left side until a stable joint forms
In a final step the major part of the distraction device is removed
After the reconstruction of the left temporomandibular joint the patient did no longer suffer from pain during mouth opening

პროფ. ნკენკე გვთავაზობს საფეთქლისადა ქვედა ყბის  სახსრის ქირურგიის სრულ სპექტრს.იგი ახორციელებს საფეთქლისა და ქვედა ყბის სახსრის მოტეხილობის მკურნალობას. ასევე მას შეუძლიასაფეთქლისა და ქვედა ყბის სახსრის ანკილოზის ოპერაციის ჩატარება, ისეე როგორც სახსრისსრული ჩანაცვლება.პროფ. ნკენკე ასევე ახორციელებს საფეთქლისადა ქვედა ყბის  სახსრის ანთროპოცენტეზსა დალავაჟის ანთროსკოპიას. ზოგჯერ საჭიროა სახსრის ჩაკეტვის ან ამოვარდილობის ღია ოპერაციითმკურნალობა.

სიბრძნის კბილი

The impacted wisdom tooth shows overlap with the inferior alveolar nerve (arrow) - Conventional complete removal is accompanied with an increased risk of damage to the nerve
In order to preserve the inferior alveolar nerve as a first step the clinical crown of the wisdom tooth is removed while the roots remain in place
After a few weeks the remaining part of the tooth erupts in a way that there is only minimal contact to the inferior alveolar nerve (arrow) - Complete removal of the tooth is possible now without the risk of nerve damage

პროფესორი ნკენკე მზადაა სიბრძნისკბილის ამოღების კომპლექსური პროცედურის ჩასატარებლად. მიზანს წარმოადგენს მომიჯნავესტრუქტურების შენარჩუნება, როგორიცაა ენობრივი ან შიდა ალვეოლარული ნერვი. გართულებებისდიდი რისკის შემთხვევებში არჩეული იქნება სპეციალური მიდგომა (კორონექტომია).ოპერაციისჩატარება შესაძლებელია ადგილობრივი ანესთეზით, სედაციის საშუალებით  ან საერთო ანესთეზიით.

პუბლიკაციები

უკანასკნელი პუბლიკაციები

Zimmermann M, Nkenke E. Approaches to the management of patients in oral and maxillofacial surgery during COVID-19 pandemic. J Craniomaxillofac Surg. 2020 Apr 4. pii: S1010-5182(20)30083-4. doi: 10.1016/j.jcms.2020.03.011. [Epub ahead of print] Review.

Moest T, Schlegel KA, Kesting M, Fenner M, Lutz R, Beck DM, Nkenke E, von Wilmowsky C. A new standardized critical size bone defect model in the pig forehead for comparative testing of bone regeneration materials. Clin Oral Investig. 2019 Aug 15. doi: 10.1007/s00784-019-03020-w. [Epub ahead of print]

von Wilmowsky C, Traxdorf M, Adler W, Neukam FW, Iro H, Nkenke E, Kesting M, Wurm M. Survival benefit for patients treated in a certified head and neck tumor center. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2019 Apr;23(7):2863-2869.

Baran CA, Agaimy A, Wehrhan F, Weber M, Hille V, Brunner K, Wickenhauser C, Siebolts U, Nkenke E, Kesting M, Ries J. MAGE-A expression in oral and laryngeal leukoplakia predicts malignant transformation. Mod Pathol. 2019 Jul;32(8):1068-1081.

Wagner F, Knipfer C, Holzinger D, Ploder O, Nkenke E.28 Webinars for continuing education in oral and maxillofacial surgery: The Austrian experience. J Craniomaxillofac Surg. 2019 Apr;47(4):537-541.

Ries J, Baran C, Wehrhan F, Weber M, Motel C, Kesting M, Nkenke E. The altered expression levels of miR-186, miR-494 and miR-3651 in OSCC tissue vary from those of the whole blood of OSCC patients. Cancer Biomark. 2019;24(1):19-30.

Knipfer C, Wagner F, Knipfer K, Millesi G, Acero J, Hueto JA, Nkenke E. Learners' acceptance of a webinar for continuing medical education. Int J Oral Maxillofac Surg. 2019 Jun;48(6):841-846.

Wurm MC, Hagen J, Nkenke E, Neukam FW, Schlittenbauer T. The fitting accuracy of pre-bend reconstruction plates and their impact on the temporomandibular joint. J Craniomaxillofac Surg. 2019 Jan;47(1):53-59.

Kerker FA, Adler W, Brunner K, Moest T, Wurm MC, Nkenke E, Neukam FW, von Wilmowsky C. Anatomical locations in the oral cavity where surgical resections of oral squamous cell carcinomas are associated with a close or positive margin-a retrospective study. Clin Oral Investig. 2018 May;22(4):1625-1630.

Thiele OC, Kreppel M, Dunsche A, Eckardt AM, Ehrenfeld M, Fleiner B, Gaßling V, Gehrke G, Gerressen M, Gosau M, Gröbe A, Haßfeld S, Heiland M, Hoffmeister B, Hölzle F, Klein C, Krüger M, Kübler AC, Kübler NR, Kuttenberger JJ, Landes C, Lauer G, Martini M, Merholz ET, Mischkowski RA, Al-Nawas B, Nkenke E, Piesold JU, Pradel W, Rasse M, Rachwalski M, Reich RH, Rothamel D, Rustemeyer J, Scheer M, Schliephake H, Schmelzeisen R, Schramm A, Schupp W, Spitzer WJ, Stocker E, Stoll C, Terheyden H, Voigt A, Wagner W, Weingart D, Werkmeister R, Wiltfang J, Ziegler CM, Zöller JE. Current concepts in cleft care: A multicenter analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2018 Apr;46(4):705-708.

დოკუმენტების ნუსხა ღია წვდომისათვის

ძებნა PubMed პუბლიკაციები

კონტაქტი

Health Service Center
Lazarettgasse 25, 1. Stock
1090 Wien
+43 1 40180 7010

Private Practice
Heimschollegasse 6-8
1130 Wien
+43 660 743 6157

prof@nkenke.at
Გმადლობთ!
წარუმატებლობა!